Smartlog v3 » Kavalergangen » Hvad er det, de vil?
Opret egen blog | Næste blog »

Kavalergangen

om identitet, køn og seksualitet

Hvad er det, de vil?

29. Jun 2009 14:18, Eini

Debatten om kriminaliseringen af købesex har kørt intenst i nogle år efterhånden. Stærke kræfter på dele af venstrefløjen arbejder med en indædt dedikation efter at få gennemført et svensk forbud i Danmark.

Senest har Mette Frederiksen fra S og Marianne Jelved fra R meldt ud, at de ønsker at gennemføre et forbud , hvis der kommer et regeringsskifte. Det på trods af, at der ikke er så stor enighed om dette i deres bagland, som de ønsker at signalere. Læs mere her og her.

Hvad der slår mig, er, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvorfor de ønsker dette forbud. Der er ingen undersøgelser, der viser, at et forbud gavner hverken de prostituerede eller modvirker de urimelige vilkår for kvinder i trafficking. De alt for få saglige vurderinger og undersøgelser, der er foretaget om emnet, viser faktisk det modsatte. Politiet i Sverige har bl.a. udtalt, at prostitutionen er gået mere under jorden, hvilket har besværliggjort deres arbejde, efter lovens indførelse i Sverige.

De prostituerede selv udtrykker heller ikke noget ønske om at få forbudt deres erhverv. Tværtimod gør Sexarbejdernes Interesseorganisation det gang på gang meget klart, at der skal rettigheder og legalisering til, hvis man ønsker at hjælpe dem.

Der er ikke engang et ønske om forbud hos befolkningen. Meningsmåling på meningsmåling viser varierende grader af et flertal imod sexkøbsforbud.


Så hvad er det, de vil?

 

  

Kommentarer

 1. Mie Harder
  29. Jun 2009 15:48
  1

  Gennemtvinge deres egne moralske mavefornemmelser på resten af befolkningen? Er det ikke typisk for venstrefløjen?

 2. Christian
  30. Jun 2009 11:58
  2

  @ Mie
  .. nu mener jeg så at vi har brug for venstrefløjens moralske mavefornemmelser til at undgå, at det gode liv bliver forbeholdt socialenergiske powermennesker med et vældigt og vedholdende kreativt drive ...
  Frihed for alle og ikke kun de stærke ...
  Så d..e..e..t ...
  Nå, men det er en anden snak ...

  Jeg tror ønsket om sexkøbs-forbud har fået sin egen dynamik ..
  I starten syntes jeg at forbudstilhængernes argumenter var meget svære at komme uden om, men mange af dem er blevet noget udhulede, og i dag synes jeg det står nogenlunde 50/50 - rationelt set ..

  Så bliver det et spørgsmål om holdninger ..

  Det centrale argument (for forbudstilhængerne) handler nu mest om 'hvad vi kan være bekendt'
  Det er meget effektivt, især på venstrefløjen, hvor mange politikere jo af et godt hjerte ønsker at arbejde for ansvarlighed og medmenneskelighed (Ja, det mener jeg faktisk).

  Dét argument fik for alvor vind i sejlene, da Norge indførte sexkøbs-forbud.
  Oplevelsen af 'Danmark som Nordens prostitutions-losseplads' rammer mange af de vaklende på deres faglige stolthed.

  Forbudstilhængerne har så også skiftet strategi, er mit indtryk, og lukket den offentlige debat - og brugt kræfterne på at overbevise politikerne.
  Dét er jo osse nok .. det er rigtig, at befolkningen i Danmark overvejende er imod .. men i bund og grund er de ret ligeglade, så et sexkøbs-forbud vil ikke udløse det store ramaskrig ..

  Forbudsmodstanderne, på den anden side, gentager de samme argumenter igen og igen ... og falder ofte for fristelsen til, at sige ting der på det nærmeste glorificerer prostitution, som den er nu ..
  Så forbudstilhængerne kan stort set bare læne sig tilbage med korslagte arme ..

  Jeg selv er tilhænger af et (håndhævet!) differentieret forbud .. altså et forbud mod køb af sex hos handlede og kontrollerede kvinder.

  Problemet er netop, at håndhæve et sådant forbud .. hvordan skelne mellem kunder hos handlede og kontrollerede kvinder, og alle andre . ?

  Jeg er til gengæld indædt modstander af et generelt forbud.
  Specifikt, kan jeg ikke begribe hvorfor det f. eks. skulle være ulovligt at modtage Tao-Tantrisk massage o. lign.
  Moral-hysteriet hos mange i den hårde kerne af forbudstilhængere viser sig efter min mening netop ved at man pure nægter at nuancere i dén retning ...

  Det er selve dét at der er tale om køb af en seksuel ydelse, der er problemet.
  Om dét at give ydelsen, slet ingen menneskelige omkostninger har for sælgeren, er ligegyldigt.

  Jeg mener ikke, at der burde være specielle menneskelige omkostninger forbundet ved at give Tao-Tantrisk massage på et professionelt plan.
  Jeg har ikke selv prøvet det, men har alligevel grunde til at mene at det hænger sådan sammen ...

  Undskyld det lange indlæg .. håber det gi'r - lidt - mening ...

 3. Eini
  30. Jun 2009 15:03
  3

  @ Christian

  ".. nu mener jeg så at vi har brug for venstrefløjens moralske mavefornemmelser til at undgå, at det gode liv bliver forbeholdt socialenergiske powermennesker med et vældigt og vedholdende kreativt drive ...
  Frihed for alle og ikke kun de stærke ...
  Så d..e..e..t ...
  Nå, men det er en anden snak ... "

  Problemet er så bare, når det er de socialenergiske powermenneskers definition af det gode liv, der bliver fremsat som den eneste mulighed og i praksis skubbet ned over resten af befolkningen via forbud og deslige. Sådan er det desværre på størstedelen af venstrefløjen i dag. Der er ingen interesse i at høre, hvordan de folk, man vil hjælpe, selv vil hjælpes, for de ved alligevel ikke hvad, der er bedst for dem selv. Det er ikke solidarisk. Det er bare arrogant og moraliserende.
  I virkeligheden er det ikke en anden snak. I virkeligheden er det kernen af det hele.

 4. Christian
  30. Jun 2009 17:18
  4

  @ eini

  Ha ha ..
  Du læser mig helt på hovedet, men det er nu nok delvist min egen fejl .. ;-)

  Mig og mine knudrede sætninger!

  Dem, jeg kalder social-energiske power-mennesker, er folk på den anden fløj. Selvsikre ultraliberalister, der har en - stærk - tendens til at mene, at alle andre 'bare ka' ta' sig sammen' .
  .. og som derfor plæderer for en hård - eller slet ingen - socialplitik.

  "De hårde og de effektive har haft al for stor magt den sidste halve snes år, derfor er der brug for venstrefløjen.
  i praksis skubbet ned over resten af befolkningen via forbud og deslige. Sådan er det desværre på størstedelen af venstrefløjen i dag. Der er ingen interesse i at høre, hvordan de folk, man vil hjælpe, selv vil hjælpes, for de ved alligevel ikke hvad, der er bedst for dem selv. Det er ikke solidarisk. Det er bare arrogant og moraliserende."

  Jeg må desværre sige, du har en pointe.
  Det gælder ikke alene i lige dén her sammenhæng, men også til og ofte i dén måde man forvalter sociallovgivningen på.
  Også sagsbehandlere og politikere med rod i venstrefløjen kan være ganske håndfaste i deres måde at håndtere deres klienter på .. tit og ofte ud fra en ambition om at 'hjælpe', men netop også uden at komme dem i møde som mennesker, der hvor de er.

  Jeg er dog langt mere betænkelig ved for de borgerlige.
  Af to onder må man vælge det mindste ...

  Vi mangler et frihedsorienteret venstrefløjsparti ...
 5. Christian
  30. Jun 2009 17:22
  5

  .. hov, der er et forkert placeret anførselstegn ovenfor .. der skulle stå:


  De hårde og de effektive har haft al for stor magt den sidste halve snes år, derfor er der brug for venstrefløjen.

  " ... i praksis skubbet ned over resten af befolkningen via forbud og
  ... osv.


  Undskyld .. det må være varmen ...

 6. Eini
  30. Jun 2009 22:08
  6

  Jeg forstår :)

  Jeg synes, problemet efterhånden er lige så stort på venstrefløjen som på højrefløjen, hvor 'tag dig sammen' og foragt for dem, der ikke lige magter at tage sig en uddannelse eller tjene penge er erstattet af en foragt for folk, der ikke har de rigtige meninger og livssyn. Eksempelvis rygere og seksuelle afvigere. Jeg er enig med dig i, at det langt fra kun kommer til udtryk i prostitutionsdebatten, men lige så meget mange andre steder.

  Men det er næsten endnu mere problematisk på venstrefløjen, fordi der er en tendens til at klappe sig selv på ryggen og sige 'vi er de gode, vi vil det jo godt' og derfor ikke stille spørgsmålstegn ved, om det man gør overhovedet er godt, når det kommer til stykket.

 7. Christian
  1. Jul 2009 10:59
  7

  Det gode spørgsmål, man kan stille, er måske, hvad gør man nu .. ?
  For at holde den seksualpolitiske OG seksualkulturelle diskussion i lufte.

  Jeg synes vi mangler et forum, hvor man åbent kan diskutere både de praktiske, de moralske og de følelsesmæssige sider af erotik og seksualitet.
  Der havde været god brug for et sådant forum, ikke blot i forbindelse med hele sexkøbsforbuds-diskussionen, men i mange andre sammenhænge.

  Min oplevelse er, at der generelt er en tendens til en parforholds-fundamentalistisk holdning hos mange mennesker - både professionelle, og mange andre.
  Forstået sådan, at de, der måske ikke egner sig så godt til livslang monogami, anses for enten at være
  - følelsesmæssigt og moralsk afstumpede på grund af medfødte personlighedforstyrrelser
  - psykisk syge
  - eller følelsesmæssigt traumatiserede (tilknytningsproblemer)

  Det mener jeg ikke er rigtigt, generelt.
  Jeg tror, nogle mennesker af natur har en mere flydende måde at fungere på, erotisk / seksuelt / kærlighedsmæssigt ..
  Men alligevel være (som man kalder det) ordentlige mennesker, hvis liv fungerer ganske udmærket på linie med de fleste andre (eller bedre).

  Der ligger nogle spændende og komplicerede diskussioner i forbindelse med de ting, og jeg oplever - uden helt at kunne præcisere hvorfor (eller det er i hvert fald en lang historie) at et generelt sexkøbsforbud - og de holdninger der ligger bag - vil gøre dele af de diskussioner meget vanskelige.

  Og nej, jeg har absolut intet misbrug - og jo, jeg er på arbejdsmarkedet .. ;-)

  Jeg er een af dem, der prioriterer frihed i mit personlige liv meget højt - råderum er simpelt hen nødvendigt - og jeg forstår at bruge friheden.

  Men for mig, som - har jeg en mistanke om - for mange andre mænd i dén situation, er følgende ligning et ubønhørligt grundvilkår:

  Personligt råderum = nul sex !!!

 8. Henrik
  20. Jul 2009 11:31
  8

  Hvad er det, de vil?

  Jamen muligheden for at straffe dem man ikke synes om, kan da altid give lidt tilfredshed og fred i sindet. I den forbindelse er de prostitueredes vilkår desværre en mindre vigtig størrelse.

Skriv et brev til mig

Eini Carina Grønvold
Eini Carina Grønvold

Arkiv


Tags

Arkiv